Deze locatie is onderdeel van
Stichting Humanitas

Cognitieve Observatieafdeling Hannie Dekhuijzen

De observatieafdeling is gesitueerd op een afdeling kortdurend verblijf. We werken volgens het SOAB (Stabilisatie, Observatie, Analyse, Begeleiding en Behandeling) zorgpad. Onze afdeling fungeert in de regio Rotterdam als expertisecentrum voor cliënten waar verwijzers (huisartsen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen) geen raad mee weten ten aanzien van de benodigde zorg of vanwege afwijkende gedrag van de patiënt. Dit geldt ook voor cliënten waar de situatie thuis niet meer houdbaar is, of terugkeer vanuit het ziekenhuis naar huis (tijdelijk) niet verantwoord is. Het gaat vaak ook om cliënten die dreigen tussen wal en schip te vallen.

Het doel van de afdeling is het stellen van een diagnose en/of zorgbehoefte na een screeningstraject. Vastgesteld wordt welke zorg de cliënt nodig heeft en in welke woonvorm deze het best kan worden geboden. Als dit bekend is, stroomt deze cliënt door naar een passende woonvorm, dit kan terugkeer naar huis betekenen met indien nodig ondersteuning, maar geregeld krijgt de cliënt een WLZ indicatie en verhuist een cliënt naar een zorginstelling.

Adres en contact

Carnissedreef 280
3084 NN  ROTTERDAM

Deze locatie is
onderdeel van