Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) is een regionaal werkende organisatie gericht op het organiseren van zorg voor kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd, voor wie veiligheid niet vanzelfsprekend is of die delicten plegen. De organisatie van deze zorg vindt veelal in een justitieel kader plaats. JBRR is een gecertificeerde instelling en een expertisecentrum op het terrein van dwang en preventieve jeugdbescherming. De begeleiding van de jeugdigen en gezinnen bestaat uit diverse trajecten, o.a. jeugdbescherming, jeugdreclassering en voogdij.

De jeugdbeschermer voert de casusregie uit in de gezinnen binnen een vrijwillig kader in opdracht van de gemeenten, of door de uitvoering van jeugdbescherming- en jeugdreclasseringmaatregelen in opdracht van Justitie. Ingezet wordt op het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van kinderen, het realiseren van een stabiele opvoedsituatie van kinderen waarvoor het gezag niet door ouders wordt uitgevoerd en het voorkomen van recidive en het realiseren van gedragsverandering bij jeugdigen met delinquent gedrag.

Vacatures Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

Wil je als eerste op de hoogte worden gesteld van nieuwe vacatures van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond maak dan een vacature-alert aan.

Jeugdzorg
Dynamostraat 16
3083 AK
 Rotterdam