Careyn zoekt een

Kwaliteitsadviseur (MT lid) - Zuid Holland

Dit ga je doen

Vanwege interne doorstroom en doorgroei zijn wij nu op zoek naar een senior kwaliteitsadviseur die vanuit enthousiasme, kennis en ervaring medewerkers en management voorgaat in het verder borgen van kwaliteit in de intra- en extramurale verpleegzorg.

De kwaliteitsadviseur die wij zoeken beheert de portefeuille kwaliteit voor het district en levert een bijdrage aan kwaliteit op centraal niveau binnen Careyn. Dit doe je vanuit de visie en overtuiging dat kwaliteit in de lijn ontstaat. Je werkt hierbij samen met de kwaliteitsadviseurs op centraal niveau en met de kwaliteitsadviseurs van de drie andere districten. Je stelt het districtskwaliteits(jaar)plan op, monitort de voortgang hiervan en verzorgt periodieke rapportages. De kwaliteitsadviseur is lid van het districts MT en sparringpartner voor directeur, managers zorg en kwaliteits- en wijkverpleegkundigen.
Je bent allround inzetbaar (generalist) en in staat boven de materie uit te stijgen. Je ‘bewaakt’ de kwaliteitsorganisatie door ervoor te zorgen dat de juiste onderwerpen op het juiste moment geagendeerd, en met de juiste verantwoordelijken besproken worden. Je beschikt over de capaciteiten en vaardigheden om met alle kwaliteitsinstrumenten te werken (voorbereiden, uitvoeren en analyseren van interne audits én hierover adviseren, incidentanalyses, calamiteitenonderzoek, prospectieve risico-inventarisaties en -analyses, tevredenheidsonderzoek, etc.). Je begeleidt collega’s en leidt hen op in de uitvoering van de genoemde kwaliteitsinstrumenten. Je kan – in overleg – ingezet worden als projectleider van (Careyn-brede) kwaliteitsprojecten.

Als kwaliteitsadviseur stuur je de kwaliteits- en wijkverpleegkundigen aan in hun dagelijkse praktijk, coacht en begeleidt hen. Je ondersteunt hen om vanuit de inhoud van zorg, die je bij voorkeur zelf goed kent, in actie te komen (DO) en zorgt ervoor dat ook PLAN, CHECK en ACT structureel geborgd zijn. Je trekt de kar bij het structureel op een hoger plan brengen van kwaliteit van zorg. Je bevordert op alle niveaus in de organisatie het kwaliteitsbewustzijn en zorgt ervoor dat men voldoet aan de verschillende normen – inclusief (externe) verantwoording.

Wat wij verwachten

Wij zoeken een ervaren, enthousiaste senior kwaliteitsadviseur die kwaliteit van zorg levend weet te maken en de aandacht ervoor kan vergroten. Iemand die in staat is kwaliteit op operationeel, tactisch en strategisch niveau verder te borg binnen het district en heel Careyn: dit vraagt om een duidelijke visie op kwaliteit, analytisch vermogen en sterk ontwikkelde adviesvaardigheden. Je houdt van dynamiek en hebt je hart verloren aan kwaliteit van zorg.
- Je bent bekend met moderne kwaliteitsvraagstukken in de zorg en hebt uitgebreide kennis van wet- en regelgeving. Je bent flexibel en kunt focus houden in een grote en dynamische portefeuille. Je stelt (dagelijks) je prioriteiten en verliest je niet in details. Je bent sterk in het schrijven van een goed (strategisch) beleids- of jaarplan en je begeeft je tegelijkertijd gemakkelijk op de werkvloer. Je vindt het leuk om op pad te zijn naar de locaties en regio’s binnen je district. Gezien de omvang van het werkgebied is het van belang dat je beschikt over een rijbewijs en een eigen auto.
- Je communiceert helder, je kunt goed luisteren en werkt samen met MT en medewerkers aan dagelijkse en structurele oplossingen voor kwaliteitsvraagstukken. Je kunt goed schakelen tussen de hectiek van de dagelijkse praktijk en lange(re) termijn vraagstukken. Je bent handson als de situatie daar om vraagt en kunt afwachten en anderen zelf laten ervaren als dat effectief is.
- Je bent een teamspeler en hebt natuurlijk overwicht: je vindt het leuk een team te leiden, te coachen en te ondersteunen in hun vak. Je bent adviseur en sparringpartner van de managers zorg en districtsdirecteur en ook weet je makkelijk verbinding te maken met de kwaliteits- en wijkverpleegkundigen die zich dagelijks inzetten voor liefdevolle, intensieve verpleegzorg.
- Je werkt gestructureerd en methodisch, zonder instrumenteel te worden en de bedoeling uit het oog te verliezen. Je denkt helder, schrijft makkelijk en bent in staat complexe vraagstukken in bondige plannen te vertalen. Je weet inhoud en vorm te geven aan kwaliteit binnen een geografisch groot gebied met veel locaties en bent zichtbaar en benaderbaar in jouw district.
- Je beschikt over een afgeronde HBO- of WO-opleiding, aangevuld met cursussen/trainingen op het terrein van kwaliteit van zorg. Daarnaast heb je relevante werkervaring als kwaliteitsadviseur of kwaliteitsverpleegkundige. Als het om kwaliteit gaat geef je zelf het goede voorbeeld.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden een uitdagende functie in het hart van de zorg op een maatschappelijk actueel en relevant onderwerp. Het betreft een vacature per direct voor 32-36 uur per week. Er wordt in overleg gestart met een jaarcontract. Inschaling betreft FWG 60-65 CAO VVT, afhankelijk van kennis en ervaring.

Hier ga je werken

Careyn is met circa 6.000 medewerkers en een omzet van 330 miljoen euro één van de grootste zorgaanbieders in Nederland. Met professionele medewerkers biedt Careyn zorg, hulp en ondersteuning aan kwetsbaren die, al dan niet tijdelijk, het vermogen niet hebben helemaal voor zichzelf te zorgen. Daarbij streeft de organisatie naar een optimale kwaliteit van leven, waarbij Careyn het gedachtegoed van ‘positieve gezondheid’ omarmt.

De VVT is ingedeeld in vier districten (Utrecht Stad, Utrecht West, DWO/NWN en Zuid-Hollandse eilanden), waarbij de meeste stafafdelingen (behalve ICT en administratie) gedecentraliseerd zijn naar de vier districten met daarbinnen meerdere regio’s. Ieder district wordt geleid door een directeur. Deze geeft leiding aan het MT van het district dat bestaat uit managers (intramuraal, extramuraal en behandeling), een business partner HR, een districtscontroller, een kwaliteitsadviseur en een districtssecretaris.

Het district Zuid-Hollandse eilanden is met ruim 1.750 medewerkers, werkzaam in 13 (verpleeg)huizen en 45 thuiszorgteams, het grootste district binnen Careyn. Binnen de intramurale locaties zijn kwaliteitsverpleegkundigen werkzaam, die de collega’s in de dagelijkse praktijk ondersteunen, trainen en coachen bij de uitvoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. In de thuiszorgteams zijn wijkverpleegkundigen verantwoordelijk voor de inhoud van de kwaliteit van zorg. De kwaliteitsadviseur werkt nauw samen met de managers zorg (intramuraal, extramuraal en behandeling) en stuurt de kwaliteits- en wijkverpleegkundigen aan binnen het district, maar ook op centraal niveau met haar collega kwaliteitsadviseurs uit andere districten.

Interesse?

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. Edo Lagendijk is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze vacature, ontvangen we graag je motivatie en een actueel CV via de onderstaande sollicitatieknop.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een uitgebreid kennismakingsgesprek met VOOR, maken wij met de kandidaten die op CV het beste aansluiten, graag eerst kennis via videobellen. Vanaf 25 mei vinden de eerste gesprekken plaats via videobellen. Uitgebreide kennismakingsgesprekken met VOOR vinden plaats vanaf 31 mei. Gesprekken bij Careyn vinden plaats in week 25. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Werkvelden

Verpleging, verzorging, thuiszorg

Plaats

Zuid-Holland

Aantal uur per week

32 - 40 uur

Sluitingsdatum

Deze vacature heeft geen sluitingsdatum, solliciteer daarom zo spoedig mogelijk!