Zorg-incidentmanager crisisorganisatie

Aan de slag als zorg-incidentmanager crisisorganisatie

Ga je rechtop zitten als je hoort dat er een onverwacht incident is, wat niet direct op te lossen is in het dagelijkse werk? Is jouw sterke kant om onder stressvolle omstandigheden besluitvaardig te handelen? En kan jij verder kijken dan jouw eigen afdeling en denken in mogelijkheden en oplossingen voor de hele organisatie? Dan is deze vacature echt iets voor jou!
Elke dag kunnen zich situaties voordoen waardoor de veiligheid voor patiënten en medewerkers en de continuïteit van onze zorg worden bedreigd. Uitval van elektriciteit, uitval van systemen een brand, een pandemie of een treinongeval waarna veel slachtoffers in het ziekenhuis moeten worden behandeld. Al deze situaties vragen om een adequate (re)actie. Binnen het Maasstad Ziekenhuis hebben we een crisisorganisatie ingericht, waarbij de zorg-incidentmanager de eerste incidentmeldingen opvangt. Wanneer de situatie verder gaat dan een incident, wordt de crisiscoördinator geïnformeerd of gealarmeerd. Je draait mee in een piketteam van 6-7 andere zorg-incidentmanagers. Dat betekent dat je eens in de 6-7 weken een dienstweek (dinsdag tot dinsdag) hebt. In die week draai je je gewone dienstrooster, maar ben je 24/7 bereikbaar voor incidentmeldingen. Dus ook in de avond-, nacht- en weekenduren.
Hoe kan jouw dienstweek eruit zien?
De dinsdagochtend start jouw dienstweek met een training voor alle zorg-incidentmanagers, crisiscoördinatoren en incidentmanagers IMTS. Jullie gaan onder leiding van een externe trainer aan de slag met het thema Cybercrime en welke rol jullie hierin hebben. Het is een leerzame training.
Woensdagochtend 04.30 uur wordt je gebeld door de coördinator SEH. De veiligheidsregio heeft gemeld dat een groot ongeval heeft plaatsgevonden op de A15 en dat mogelijk meerdere slachtoffers naar het Maasstad worden gebracht. Moet er worden opgeschaald naar ZiROP? Je wacht nog even af tot er meer duidelijkheid is. Om 05.00 uur wordt je opnieuw gebeld dat 2 slachtoffers naar de SEH worden gebracht, er is verder geen reden tot opschaling.
Donderdagmiddag 15.00 uur wordt je gebeld door de incidentmanager IMTS. Er is een grote netwerkstoring in het ziekenhuis en het is onduidelijk wat nu de oorzaak is en hoe snel dit is opgelost. Telefonie, internet en andere systemen liggen eruit. Je vraagt naar de ingezette acties en welke afdelingen betrokken zijn. Je belt daarna direct de crisiscoördinator. Deze besluit direct een crisisbeleidsteam in te richten en vraagt aan jou een operationeel team in te richten. Tot ver in de avond ben je druk bezig met alle gevolgen van de netwerkstoring, in goede samenwerking met IMTS, teamleiders, etc. Gelukkig is om 23.00 uur alles weer afgehandeld en is het netwerk weer voor iedereen beschikbaar.
Zaterdagochtend, 11 uur, word je gebeld door het ANW-hoofd. Er is een lekkage in het restaurant, de incidentmanager IMTS is ook al gebeld. Je stemt nog even af met de incidentmanager IMTS wat de oorzaak is en of de patiëntenzorg in gevaar komt. Het is allemaal onder controle en je spreekt af dat IMTS alles verder afrond.
Het is weer dinsdagochtend en je vult nog even het inzetformulier in met alles wat je deze week hebt afgehandeld. De dienstweek draag je weer over aan een collega. Dit is een drukke week geweest.
Wat zijn jouw taken? De zorg-incidentmanager coördineert de primaire en overige bedrijfsprocessen tijdens incidenten in de eigen instelling. De zorg-incidentmanager stemt de in- en externe samenwerking op tactisch en operationeel niveau af met betrokken afdelingen en de crisiscoördinator. De zorg-incidentmanager staat onder directe, functionele leiding van de crisiscoördinator en adviseert de crisiscoördinator over te nemen tactische/strategische beleidsbeslissingen. Indien een operationeel team (OT) is ingericht is de zorg-incidentmanager verantwoordelijk voor de besluitvorming op operationeel niveau ten aanzien van de integrale veiligheid en zorgcontinuïteit van de eigen organisatie. Hij/zij is voorzitter van het OT en onderhoudt nauw contact met de voorzitter van het crisisbeleidsteam (CBT); de crisiscoördinator. In de bijlage vind je het volledige kwalificatieprofiel van de zorg-incidentmanager.

Wat biedt het Maasstad Ziekenhuis jou?

Het betreft een operationele nevenfunctie. Naast jouw hoofdaanstelling ontvang je een aanwijzing door de raad van bestuur. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 • De raad van bestuur verklaart dat zij de zorg-incidentmanager middelen verschaft om de taak met voldoende faciliteiten en deskundigheid te kunnen uitvoeren.
 • De zorg-incidentmanager verklaart volgens dienstrooster 24/7 verantwoordelijkheid op zich te nemen van de coördinatie van de primaire en overige bedrijfsprocessen tijdens incidenten in de organisatie.
 • De werkgever vrijwaart de zorg-incidentmanager van schadeclaims waarmee hij/zij geconfronteerd zou kunnen worden als uitvloeisel van handelen of nalaten van handelen tijdens het uitvoeren van de functie van zorg-incidentmanager.
 • De zorg-incidentmanager is verplicht deel te nemen aan cursussen en oefeningen die in verband met crisisbeheersing worden georganiseerd.
 • Voor de uitgevoerde diensten ontvangt de zorg-incidentmanager een bereikbaarheidstoelage volgens CAO bepalingen.

Wat vraagt het Maasstad Ziekenhuis van jou?

 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in de directe patiëntenzorg.
 • Je bent flexibel beschikbaar en bereikbaar.
 • Je bent stressbestendig.
 • hju
 • Jouw reistijd woon-werkverkeer is maximaal 40 minuten.

Voor de functie zijn de volgende competenties van belang:
 • Leidinggeven
 • Samenwerken
 • Probleemanalyse
 • Oordeelsvorming
 • Besluitvaardigheid
 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Delegeren
 • Voortgangsbewaking
 • Stressbestendigheid

Meer informatie en solliciteren Voor meer informatie over deze nevenfunctie kan je contact opnemen met een van de zorg-incidentmanagers: William Boender, Tineke van Eck, Sandra van Gaal-Bout, Janina Hartmann, Onno Terpstra. Solliciteren kan tot uiterlijk 31 juli. De sollicitatiegesprekken vinden begin augustus plaats. Je hebt dan een gesprek met een crisiscoördinator en een zorg-incidentmanager

Contact

William Boender, Tineke van Eck, Sandra van Gaal-Bout, Janina Hartmann, Onno Terpstra.
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.

Werkvelden

Overige werkvelden

Plaats

Rotterdam

Aantal uur per week

Fulltime
32 - 40 uur
32 - 40 uur

Sluitingsdatum

6 augustus 2021