Verpleegkundig consulent Geriatrie (24-36 uur)

Aan de slag als Geriatrie Verpleegkundige op de polikliniek en in het consultenteam

Als verpleegkundige werk je zowel op de polikliniek als in de kliniek in het consultenteam. Op de polikliniek werk je in een multidisciplinair team, bestaande uit een geriater, een medisch maatschappelijk werker, een fysiotherapeut en een (neuro)psycholoog en houd je je voornamelijk bezig met het verpleegkundig onderzoek van de nieuwe patiënten. Je voert cognitieve testen uit, doet een stuk lichamelijk onderzoek en je neemt deel aan het multidisciplinair overleg. Ook draai je samen met de klinisch geriater het controlespreekuur. Je werkt nauw samen met de andere verpleegkundigen van de polikliniek Geriatrie van zowel locatie Maasstad Ziekenhuis als de buitenpolikliniek Noordeinde en ben je ook inzetbaar op beide locaties. Ook houd je contact met de thuiszorg en andere externe disciplines. Op de polikliniek zien wij ook spoedpatiënten waarbij er grote kans is op ontregeling, waarbij we een SEH bezoek willen voorkomen. Mogelijk dat je in de toekomst een verpleegkundig geheugenspreekuur gaat draaien onder supervisie van de geriater.
In het consulten team werk je samen met de geriaters in de kliniek. Als lid van het consulten team ben je verantwoordelijk voor de verpleegkundige consulten (aangevraagd door andere specialisme) en houd je je bezig met delier hygiëne, val preventie en nazorg. Je geeft verpleegkundige op andere afdelingen advies ten aanzien van preventie en interventies in de zorg voor kwetsbare ouderen op de afdeling. Daarnaast werk je samen met de geriater voor de medische consulten. Hierbij ben jij verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de functionele en sociale kanten van het functioneren van de patiënt en ondersteun je de geriater bij het in kaart brengen van het psychisch functioneren van de patiënt. Als onderdeel van het uitvoeren van de consulten neem je (hetero) anamneses af en voer je cognitieve testen uit. Ook sluit je aan bij MDO’s van verschillende specialisme gericht op kwetsbare ouderen. De zorg voor kwetsbare ouderen is in de organisatie nog volop in ontwikkeling. Het actief mee denken om de zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren behoort tot je functie. Hierbij hoort ook het opzetten en geven van scholing binnen de organisatie. Dit alles maakt dat het een afwisselende en uitdagende functie is.

Onze polikliniek Geriatrie

De Klinische Geriatrie is een relatief jong specialisme binnen het Maasstad Ziekenhuis en is nog volop in ontwikkeling. Vanaf oktober 2017 is de geriatrie van het voormalige Havenziekenhuis onderdeel geworden van het Maasstad Ziekenhuis. De afgelopen jaren is er in het Maasstad vooral voorzien in consulteringen binnen de kliniek. De geriaters zijn onderdeel van een grotere groep, welke in de ziekenhuizen binnen de regio Rotterdam Rijnmond Zuid de klinische geriatrie als onderdeel van het netwerk ouderenzorg vormgeven. Op de locatie Haven/Noordeinde draait men al geruime tijd poli met meerdere geriaters en vanaf november 2017 zijn wij daar in het Maasstad ook mee gestart in het kader van een groeimodel. De patiënten worden ingestuurd door interne en externe verwijzers voor een uitgebreid onderzoek. Dit onderzoek is primair gericht op het herstellen of behouden van het algemeen functioneren bij ouderen. De patiëntenpopulatie kenmerkt zich door kwetsbaarheid, meestal een hoge leeftijd, multi-problematiek zowel somatisch als psychisch, complexe problemen, polyfarmacie, achteruitgang in functioneren en sociale problemen. Het gaat om patiënten die zich o.a. presenteren met verwardheid, vallen, afhankelijkheid en eenzaamheid. Ons doel is om op een holistische werkwijze binnen een multidisciplinair team deze problemen op een respectvolle manier aan te pakken gericht op een betere kwaliteit van leven.

Wat biedt het Maasstad Ziekenhuis jou?

 • Salaris conform cao Ziekenhuizen FWG 50;
 • Een leuk team met een open sfeer, met het oog op patiëntgerichtheid;
 • Je registreert, rapporteert over de behaalde prestatie indicatoren en stelt verbeterplannen op;
 • Je verricht klinische consulten en verzorgt behandeling van patiënten samen met de A(N)IOS geriatrie als ook zelfstandig en onder supervisie van een klinisch geriater;
 • Je levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de geriatrische zorg binnen het ziekenhuis op het gebied van visie, protocollen, aandachtsvelders, overleggen en werkgroepen;
 • Een zeer afwisselende baan op de polikliniek en in de kliniek voor 24-36 uur per week;
 • Jaarcontract, met een proeftijd van 1 maand, met zicht op een vast dienstverband.

Wat vraagt het Maasstad Ziekenhuis van jou?

 • Je bent een gespecialiseerd verpleegkundige (diploma richting klinische geriatrie is een pré);
 • Je bent BIG geregistreerd;
 • Je hebt klinische werkervaring;
 • Je kan klinisch redeneren en stelt in al je verpleegkundige handelingen de zorg voor de geriatrische patiënten centraal;
 • Je hebt een actieve rol ter ondersteuning bij het vaststellen van de diagnose;
 • Je werkt zelfstandig, onder supervisie van een klinisch geriater;
 • Je kan regie voeren en behouden;
 • Je neemt deel aan het multidisciplinair overleg en kan jouw observaties goed verwoorden;
 • Je communiceert open en helder naar patiënten en collega’s;
 • Je hebt geen ‘negen-tot-vijf’ mentaliteit;
 • Je bent inzetbaar op zowel locatie Maasstad Ziekenhuis als onze buitenpolikliniek Noordeinde.

Contact

Laura den Hond-Gravesteijn (Teamleider)
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.

Werkvelden

Overige werkvelden

Plaats

Rotterdam

Aantal uur per week

24 - 32 uur

Sluitingsdatum

30 september 2021