Pameijer zoekt een

Business controller in de zorg in Rotterdam (32-36 uur)

Wil jij je inzetten voor de zorg?

Wij geloven dat mensen met (licht) verstandelijke en/of psychiatrische beperkingen iedere dag weer verder kunnen komen. En daar zetten we ons samen voor in: met elkaar, met cliënten, de buurt én de maatschappij. Ben jij een business controller en kom je Pameijer adviseren bij onze bedrijfsvoering?

Wat houdt je werk in?

Als Business controller adviseer en ondersteun je bestuur, management, accountmanagers en productontwikkelaars van Pameijer op zowel financieel, bedrijfskundig als bedrijfseconomisch gebied. Dit met als doel het optimaal bestuurbaar maken en doelmatig houden van de organisatie. Je hebt een toekomstgerichte blik en levert vanuit jouw expertise en deskundigheid een bijdrage aan het behalen van de strategische doelstellingen van de organisatie.

Analyseren en adviseren:

 • Je adviseert het management gevraagd en ongevraagd op het gebied van bedrijfsvoering en financiën in brede zin.
 • Je bent op de hoogte van regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen die impact hebben op de organisatie, maakt zowel business als financiële- en procesanalyses en adviseert het bestuur en management. Je bent in staat scherpe analyses te maken op met name de relatie tussen financiën, HR, productie en kwaliteit en kunt deze data omzetten in informatie en vertalen in heldere adviezen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van managementrapportages en het toelichten daarvan en levert proactief een bedrage aan het optimaliseren van deze benodigde stuurinformatie (BI) met bijbehorende analyses en hebt een belangrijke rol in het risicomanagement voor de organisatie.

Begroting en jaarplan:

 • Je adviseert en ondersteunt bij het opstellen van de begroting en het jaarplan, evalueert het begrotingsproces, bewaakt de realisatie van de doelstellingen van het jaarplan, en geeft adviezen voor eventueel te nemen acties. Je kunt ontwikkelingen vanuit de RVE’s koppelen aan financiële impact voor de hele organisatie en rekent deze effecten door.

Rol als businesspartner:

 • Je bent businesspartner voor het hoger- en middenmanagement van de organisatie, waarbij je hen juist en tijdig integraal adviseert en ondersteunt o.a. bij de interpretatie van de managementinformatie, doorrekening van de gevolgde bedrijfsvoering, kostprijsberekeningen en het opstellen van businessplannen. Je hebt een aanjagende en initiërende rol in het sturen op continue verbeteren.

Waar ga je werken?

Je gaat aan de slag bij de zelforganiserende afdeling Control & Administraties in Het Brouwershuys aan de Crooswijksesingel 66. De locatie ligt aan de rand van het centrum van Rotterdam, is per ov goed te bereiken en is voorzien van een eigen parkeergarage. Uiteraard wordt er nu, en wellicht ook in de toekomst, veel thuisgewerkt. De afdeling ondersteunt en faciliteert onze zorgactiveiten vanuit bedrijfseconomisch perspectief. De sfeer binnen de afdeling is prettig en informeel.

Ben jij onze nieuwe business controller?

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau en minimaal een hbo-opleiding op het gebied van bedrijfseconomie, bedrijfskunde of accountancy.
 • Je beschikt over minimaal tien jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt kennis van relevante wetgeving (DBC, Wlz, Wmo etc.) en trends.
 • Je hebt gevoel voor systematiek bij het opstellen van meerjarenbeleid en projectplannen; je hebt diepgaande kennis van Excel-toepassingen; je toont persoonlijk leiderschap t.a.v. je ontwikkeling en de invulling van je functie binnen een zelforganiserend team.

Wat bieden wij jou?

 • Een veelzijdige baan bij een vindingrijke zorginstelling.
 • Een jaarcontract voor 32 of 36 uur per week met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Een brutosalaris tussen € 3.289,- en € 4.799,- (cao Gehandicaptenzorg, FWG 60) op basis van een 36-urige werkweek.
 • Een eindejaarsuitkering.
 • Flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden die je mag inrichten naar jouw wens.
 • Jij investeert in de ontwikkeling van cliënten. Daarom investeren we graag in die van jou. We hebben een studiekostenregeling en een opleidingsbudget per team.

Enthousiast?

Solliciteer voor 11 oktober a.s. Heb je nog vragen over het werk of Pameijer? Bel met Lisette Kelder op 088-271 16 70. Ze hoort graag van je. Bij de selectie zijn collega’s én cliënten betrokken. Het vacaturenummer is 2/21.096.

Werkvelden

Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg

Plaats

Rotterdam-Kralingen-Crooswijk

Aantal uur per week

32 - 40 uur
32 - 40 uur

Functiecategorie

Staf / management

Opleidingsniveau

Bachelor HBO/WO

Sluitingsdatum

10 oktober 2021