Teammanager HR | 32 uur per week

Je ontvangt direct een contract voor onbepaalde tijd!

Wat ga je doen?
Het IJsselland Ziekenhuis heeft de afgelopen jaren gericht geïnvesteerd  in de vernieuwing van de zorg en het verstevigen van de positie in de regio. Er zijn intensieve samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen, waaronder de Lelie Zorggroep. We werken vanuit een concrete visie en strategie, waarbij aandacht voor de patiënt en de medewerker centraal staat. De focus en koers voor de komende jaren zal mede worden vormgegeven door de bepalingen uit het Integraal Zorg Akkoord en het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg.

Om de ambities van het IJsselland Ziekenhuis te realiseren ligt er een veranderopgave. Een uitdaging waar de afdeling HRM een cruciale rol in speelt. Het recent opgestelde HR meerjarenbeleidsplan schetst de richting en benodigde investeringen. Het draagt bij aan een toekomstbestendige organisatie, zodat het YSL haar rol kan blijven vervullen in het verbeteren van de gezondheid in de regio.

De komende jaren vindt uitvoering plaats van het meerjarenbeleidsplan, zowel met het eigen team als in samenwerking met samenwerkingspartners binnen en buiten de organisatie.

Centraal staan thema’s als leiderschap, sociale veiligheid, wendbaarheid van de organisatie, verdere digitalisering van de processen, preventie en gezondheid om zo medewerkers aan te trekken en te behouden. Een belangrijke ontwikkeling voor de komende jaren is dat we (mogelijk) gaan overstappen naar een ander personeelsinformatiesysteem, wat de nodige uitdagingen met zich mee zal brengen.

Aan de toekomstige Teammanager HR de schone taak om het HR team dusdanig aan te sturen dat de ambities uit het meerjarenbeleidsplan worden uitgedragen, geïmplementeerd, geëvalueerd en waar nodig verbeterd.  Waarbij de keten van HR, zowel binnen het team als met de andere samenwerkingspartners, optimaal functioneert. Dit vraagt dat je een goed beeld hebt van de (digitale) HR processen en de expertise van het team en dat je de juiste verbindingen weet te leggen tussen organisatiedoelen en de capaciteiten van je team als collectief en individuele teamleden.

Hierbij is het ook belangrijk dat de ontwikkeling van het HR team past bij de ontwikkeling van de organisatie en dat hieraan op inspirerende wijze sturing wordt geven, zodat het team in staat is de organisatie zo optimaal mogelijk te faciliteren in de uitvoering van de (verander)opdracht.

Het team
Het HR team bestaat in totaal uit circa 30 collega's met verschillende expertises, opgedeeld in twee onderdelen. Het deel dat je gaat aansturen bestaat uit zo’n 20 medewerkers, waaronder HR Business Partners, HR Support, Recruiters en experts op het gebied van Arbo&Gezondheid en digitalisering. Het andere deel dat door jouw collega aangestuurd wordt, richt zich op leren & ontwikkelen en ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek (het Leerhuis en Trialbureau). Jij wordt zelf aangestuurd door de manager HR.

Wat vragen we van jou?
Je beschikt over WO werk- en denkniveau met een brede kennis van HR. Het team dat je gaat aansturen kenmerkt zich als ‘ jong’ team, dat wil zeggen; het merendeel van de teamleden is niet langer dan drie jaar in dienst. Dat vraagt een leider die heldere kaders weet te schetsen en de teamleden vanuit daar aanstuurt op basis van vertrouwen. Hierbij is belangrijk dat de teamleden rugdekking ervaren van hun leidinggevende en dat je de teamleden in staat stelt om de ingezette lijn vast te houden. De verdere positionering van de afdeling HR inclusief de individuele teamleden is een belangrijk item, evenals de verdere versteviging van de samenwerking met het Leerhuis.

Het is een gedreven, ambitieus en professioneel team, waarbij veel aandacht is voor elkaar en waarin de teamleden altijd bereid zijn elkaar te helpen. Op dit moment volgt het team een ontwikkeltraject, waarbij heldere ambities en doelen per team worden geformuleerd inclusief (gedrags-)afspraken over de samenwerking en uitvoering. Het is belangrijk dat de leidinggevende de teamleden hierin ondersteunt.

Er is HR kennis van de inhoud nodig voor complexe casuïstiek, grote dossiers en beleidvorming. Je zal procesmatig sterk moeten zijn, zeker gelet op de eerder genoemde verdere digitalisering en eventuele overstap naar een nieuw systeem.

Daarnaast is conceptueel vermogen van belang, vermogen om overzicht te creëren en houden op het geheel. Samenhang zien en kunnen vertalen naar team.

Je bent goed in het helder krijgen van de te behalen resultaten en het contracteren hiervan. Daarnaast ben je doel- en resultaatgericht en houd je je goed staande in een stevig stakeholderveld.

Je werkt vanuit vertrouwen, weet draagvlak te creëren, knopen door te hakken en voortgang te boeken. je bent enthousiast, gedreven, inspirerend, overtuigend, richtinggevend.

Je bent 32 uur per week beschikbaar. Begin 2023 zijn we verhuisd naar een gerenoveerde vleugel in het ziekenhuis waar jij en je collega’s elkaar kunnen ontmoeten en waar ook ruimte is om in alle rust te werken. Vanzelfsprekend hoort thuiswerken ook tot de mogelijkheden.

Dus ben je op zoek naar een mooie functie in een maatschappelijk relevante organisatie, met veel groeikansen voor jou als professional en veel ruimte om het werk naar eigen inzicht vorm te geven, solliciteer dan snel!

Contract en salaris
Bij het IJsselland vinden we vertrouwen heel belangrijk. Aangezien het om een vaste functie gaat willen we deze invullen met vaste gezichten. Hier hoort een vast contract bij. Wel zo fijn om zekerheid te hebben.

Het salaris is conform de Cao Ziekenhuizen en is mede afhankelijk van opleiding en ervaring. De functie is ingeschaald in FWG 65 (tussen €4.244,- en €6.396,-) bruto per maand o.b.v. 36 uur)

Interesse?
Wat leuk! Deze vacature sluit zodra we de juiste kandidaat hebben gevonden. Je kunt online solliciteren via de knop “solliciteer direct” op deze pagina.

Heb je nog inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan telefonisch contact op met Liesbeth Bakker, teammanager HR a.i., bereikbaar via 06-22842958.

Vragen over de procedure? Onze Recruiters (Elise, Inge en Rieke) zijn bereikbaar via 010-258 3440.

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!