Laurens zoekt een

Programmacoördinator (IZA) alliantie Samen Zorgen voor Morgen

Wat ga je doen?

Programmacoördinator (IZA) alliantie Samen Zorgen voor Morgen
Zorgkantoorregio Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Rotterdam
Ervaren programmamanager, secretaris bestuurlijke alliantie en verbinder van themalijnen.
Tijdelijk contract (detachering mogelijk - 3-4 dagen per week) tot eind 2024, waarna optie tot verlenging.

Samen Zorgen voor Morgen. Dat is wat de partners in welzijn, ondersteuning en zorg met elkaar hebben afgesproken in het regioplan dat eind 2023 werd vastgesteld. De ambitie is samen te zorgen dat ook in de toekomst welzijn, ondersteuning en zorg toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar blijven. Dat vraagt om domein- en lijnoverstijgend werken vanuit een alliantie waarin onder meer welzijnsaanbieders, ziekenhuizen, huisartsen, ouderenzorg, ggz, gehandicaptenzorg, apothekers, verzekeraar en gemeenten de handen inéén slaan. In de regio staan onder andere doelen als het vergroten van veerkracht van burgers, verkleinen van gezondheidsverschillen en het beter inzetten van (digitale) regionale capaciteiten centraal. Omdat de verschillen in de regio groot zijn, zetten we in de samenwerking specifiek in op die wijken waar de uitdagingen het grootst zijn. Leidende principes zijn: ongelijk investeren voor gelijke kansen, van individueel naar collectief met een blik over lijnen en domeinen heen, optimaal benutten van regionale capaciteit (in plaats van
iedere sector of organisatie voor zich), voorkomen van te vermijden instroom en organiseren van het aanbod op de juiste plek (inzet op ‘passende zorg’).

Van plan naar realisatie!
Om de grote uitdagingen behapbaar te maken, is gekozen voor een thematische aanpak. Per thema zijn specifieke opgaven, doelstellingen en een werkagenda geformuleerd. Als mogelijk worden bestaande samenwerkingsverbanden benut,
en waar nodig zijn nieuwe themacoalities gevormd om de uitvoering hiervan in goede banen te leiden.

De voortgang en samenhang tussen de werkagenda’s wordt door de gevormde bestuurlijke alliantie bewaakt. Daar staat de gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal: borgen we de zorg van morgen, doen we de goede dingen en doen we ze goed (genoeg)? Per thema zijn een bestuurlijk portefeuillehouder en een thematrekker benoemd. Om de verbinding tussen deze realisatie in themalijnen en de bestuurlijke alliantie te organiseren, zoekt de alliantie een ervarenverbindende programmacoördinator die nauw zal samenwerken met de nieuw aangetrokken onafhankelijk voorzitter én een klein projectteam met de regiocontactpersoon van verzekeraars en gemeenten.

De programmacoördinator vervult een spilfunctie, is degene die de themalijnen, organisaties en sectoren bij elkaar brengt en houdt om samen de geformuleerde ambities waar te maken.

 

Herken jij jezelf hierin?

…. is verantwoordelijk voor

…. heeft als taken

… heeft de volgende inhoudelijke achtergrond

… competenties

… en herkent zich in de volgende persoonsbeschrijving

 • Ondersteunen bestuurlijke alliantie en agendacommissie (secretarisrol).
 • Functioneel aansturen van de te vormen functioneel samenwerkende teams op terrein van generiek projectmanagement, communicatie in de regio en (data) monitoring voortgang.
 • Voorbereiden en (doen) vastleggen opbrengst alliantiebijeenkomsten.
 • Vertalen van ambitie naar (voorstellen voor) concrete opdrachten voor de themacoalities.
 • Sturen op integrale en domein overstijgende aanpak van vraagstukken.
 • In beeld (doen) brengen van voortgang en signaleren van mogelijke knelpunten voorzien van suggesties voor oplossing daarvan.
 • Inrichten en functioneel aansturen van de teams binnen het programma-bureau: voorzitten bijeenkomsten, coördineren werkagenda’s en sturen op realisatie gemaakte afspraken.
 • Kennisdeling: leren van goede voorbeelden en ervaringen binnen eigen en andere thema’s.
 • Inbrengen van goede voorbeelden op/rond het thema uit andere regio’s.
 • Ervaren met programmatisch/ projectmatig veranderen
 • Bij voorkeur ervaring in meer dan 1 sector in welzijn en/of zorg
 • Bij voorkeur een actueel netwerk in de themacoalities in de regio
 • Affiniteit/ bekend met de regionale dynamiek in Capelle, Krimpen, Rotterdam.
 • Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen
 • Sterke communicatieve vaardigheden (woord en schrift)
 • Snapt de cultuur en spreekt de taal van de alliantie/ themapartners
 • Verbindt zich met andere regio’s.
 • Een hands-on persoonlijkheid, houdt van pragmatisch handelen
 • Kan olifant in stukken hakken en houdt overzicht
 • Creëert teamspirit en stuurt op integraal samenwerken
 • Netwerker, mensen-mens.

Wat bieden wij jou?

Is deze mooie vacature een verrijkende stap in jouw loopbaan? Dan horen we graag voor 19 april van jou. Bij vragen of behoefte om vast van gedachte te wisselen over de mogelijke aansluiting, kun je contact opnemen met Linda Blokzijl van het projectbureau (op dit moment nog
ingevuld door Berenschot) op telefoonnummer +31 (0) 6 229 187 19.

Je kunt zowel vanuit een huidig dienstverband (bijvoorbeeld gedetacheerd vanuit een regiopartner) als vanuit jouw rol als zzp-er op deze vacature reageren. Hybride werken is mogelijk. De voorwaarden passen bij het niveau van de functie.

De kennismakingsgesprekken worden eind april ingepland. Beoogde startdatum is zo snel als je beschikbaar bent/ haalbaar is vanuit jouw huidige rol – we streven naar uiterlijke start uiterlijk per juni 2024.

Sollicitatieprocedure


Stap 1: Je solliciteert 
Stap 2: Screeningsgesprek
Stap 3: Persoonlijk gesprek
Stap 4: De match

 

Hoe ziet je nieuwe werkplek eruit?

Bij Laurens is geen dag hetzelfde. Duizenden ouderen vertrouwen iedere dag op de zorg van Laurens. Onze mensen zeggen wat ze denken, houden van aanpakken en staan dichtbij onze klanten. Jij kunt bij ons écht het verschil maken. Graag zelfs!

Wat werken bij Laurens zo leuk maakt

Contact

Rosnie Manbodh
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.