Lid Cliëntenraad

Denk je graag mee over de kwaliteit en verbetering van de zorg vanuit het oogpunt van onze patiënten en bezoekers? Vind je het lezen van (beleids)stukken interessant? Wil jij graag je steentje bijdragen aan goede zorg? En wil jij je extra tijd zinvol besteden? Dan is lid worden van de Cliëntenraad iets voor jou!

De functie

De Cliëntenraad vertegenwoordigt de patiënten en bezoekers van ons ziekenhuis en behandelt onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. De taken en bevoegdheden zijn gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) 2018. De Cliëntenraad ontvangt van zowel de Raad van Bestuur als de Specialisten Coöperatie Franciscus advies- en instemmingsaanvragen die gaan over mogelijkheden voor verandering en verbetering van de zorg voor en dienstverlening aan patiënten. Als cliëntenraadslid ben jij de ogen en oren van onze patiënten en bezoekers. Zaken die van belang zijn, kunnen wij ook ongevraagd inbrengen bij het management van het ziekenhuis. 

De Cliëntenraad vergadert maandelijks en maximaal 4 keer per jaar met leden van de Raad van Bestuur, Specialisten Coöperatie Franciscus en de Raad van Toezicht over ontwikkelingen in de zorg. De vergaderingen vinden in de avond plaats op één van onze ziekenhuislocaties. Je vindt hier meer informatie over de Franciscus Cliëntenraad. Om direct in contact te staan met de patiënten en bezoekers organiseren wij een aantal keer per jaar informatiedagen in de centrale hal van onze ziekenhuislocaties. Daarnaast versturen wij online enquêtes om de patiënttevredenheid (voeding, telemonitoring, digitalisering etc.) te monitoren via ons cliëntenpanel.

Wij vragen

 • Je hebt passie voor de zorg.
 • Je bent in staat om je enerzijds te verplaatsen in de rol en belangen van de cliënt en anderzijds voldoende afstand te nemen van persoonlijke emotionele belangen.
 • Je bent minimaal 18 jaar oud en woont in het verzorgingsgebied van Franciscus Gasthuis & Vlietland.
 • Je kan goed omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • Je bent gemiddeld 4 uur per week beschikbaar en flexibel in tijd.
 • Je bent een betrokken cliëntenraadslid. Jouw inzet is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
 • Onze raad wil graag een goede afspiegeling zijn van de patiënten en bezoekers van ons ziekenhuis. ‘Ervaringsdeskundigen’, mensen met veel contact met het ziekenhuis als gevolg van (chronische) aandoeningen, worden zeker aangemoedigd te solliciteren.

Wij bieden

 • De benoeming is voor 4 jaar met de mogelijkheid nogmaals herbenoemd te worden.
 • Een waardevolle tijdsinvestering én ervaring bij een Topklinisch Ziekenhuis.
 • Waardering van patiënten en bezoekers, maar ook van collega’s.
 • Een onkosten- en reisvergoeding (fiscale regeling);
 • De mogelijkheid deel te nemen aan diverse webinars, lezingen en cursussen bijvoorbeeld op het gebied van medezeggenschap.

Meer informatie & solliciteren

Wil je meer informatie over (het werk van) de Cliëntenraad? Neem dan gerust contact op met Sharon Buijtendijk, ambtelijk secretaris Cliëntenraad, via telefoonnummer: 06-83532803 (bereikbaar van dinsdag t/m donderdag) of mail naar cliëntenraad@franciscus.nl.