Ikazia zoekt een

Manager Zorginformatie Technologie (ZIT) / CIO

Werk met je handen

Je staat aan het roer van de afdeling die zich ziekenhuisbreed inzet om de digitale toepassingen vanuit de buitenwereld naar toepassingen in de zorg te initiëren en sturend richting te geven aan de noodzakelijke digitale transformatie. Hiermee heb je een bepalende invloed op de visie en het strategisch beleid van het ziekenhuis. Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en in stand houden van geautomatiseerde informatiesystemen ter ondersteuning van de zorg en bedrijfsondersteunende processen zowel intern als extern (regionale samenwerkingsverbanden).

Recentelijk is de afdeling medische techniek samengevoegd met de voormalige ICT-afdeling. Momenteel vindt een integratie plaats met de klinische fysica, waarbij deze positie van de klinische fysica mogelijk verder uitgebreid kan worden. Op dit moment is de manager ZIT eveneens CISO en draagt daarbij de verantwoordelijkheid voor de informatiebeveiliging, waarbij je ervoor zorgt dat vertrouwelijke gegevens, systemen en technologieën optimaal beschermd zijn. Mocht het integratieplan aanleiding geven om dit te wijzigen dan is daar ruimte voor.

Jouw afdeling

Als manager ZIT ben je verantwoordelijk voor het aansturen van de medewerkers binnen de afdeling ZIT van het Ikazia Ziekenhuis. Je bent een verbinder en mensgericht. De afdeling ZIT speelt een cruciale rol in het ondersteunen van zorg- en bedrijfsprocessen door middel van het vertalen van wensen van de organisatie naar aanbod van de dienstverlening en het doorvoeren van verbeteringen hierbinnen. De regiefunctie voor de implementatie van organisatie brede digitalisering en grote overstijgende ZIT-projecten ligt bij de afdeling ZIT. Je bent een innovator en neemt initiatieven op het terrein van zorginformatie technologie.

Je coördineert, borgt en organiseert de werkzaamheden op een klantgerichte wijze, zodat de organisatiedoelstellingen gerealiseerd worden. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het strategisch en tactisch ZIT-beleid. Ook draag je zorg voor de organisatorische, financiële, personele en externe zaken van de afdeling.

Je rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur en je bent als MT-lid nauw betrokken bij het beleid en de koers van het ziekenhuis.

Jouw dag

Als manager ZIT in het Ikazia Ziekenhuis begint jouw dag met het initiëren en adviseren over strategische beleidsontwikkelingen vanuit de buitenwereld in een vertaling naar het Ikazia Ziekenhuis. Je start de ochtend met een vergadering waarin je de Raad van Bestuur en het managementteam adviseert en sturing geeft over het ZIT-beleid en de informatiebeveiligingsstrategie. Vervolgens werk je aan de strategische positionering van de zorginformatie technologie binnen de organisatie en zorg je ervoor dat de visie op dit gebied wordt vertaald naar strategisch/tactisch beleid. Je initieert, enthousiasmeert en inspireert om de ontwikkelingen een plek te geven. Je volgt de landelijke ontwikkelingen en begeeft je makkelijk in de netwerken op het gebied van zorginformatie en -techniek. Ook daar kan je goed je steentje bijdragen.

In de loop van de dag houd je je bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van een effectief informatisering beleid. Je houdt de regie op ziekenhuisbrede projecten binnen de organisatie en zorgt ervoor dat de continuïteit, integriteit, beveiliging en toegankelijkheid van de informatiesystemen gewaarborgd blijven.

Je geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling ZIT. Je coördineert de activiteiten binnen de afdeling en coacht je team. Je stuurt veranderingsprocessen aan en zorgt ervoor dat iedereen binnen de afdeling goed functioneert en zich kan ontwikkelen. Verbinden en inspireren is je op het lijf geschreven.

Je besteedt een deel van de middag aan financieel, economisch en organisatiebeheer. Dit omvat het opstellen van jaarplannen, investeringsplannen en begrotingen. Je beheert het exploitatie- en personeelsbudget van de afdeling en overlegt met diverse partijen over de aanschaf van ICT-middelen en medische apparatuur.

Op het gebied van kwaliteitsontwikkeling en informatiebeveiliging heb je goed door waar het om draait. Je bevordert het informatiebeveiligingsbewustzijn binnen de organisatie en zorgt voor een veilige beveiligingsinfrastructuur. Regelmatig voer je binnen de afdeling audits uit en houd je toezicht op de naleving van de kwaliteitscriteria.

Tot slot werk je aan de samenwerking en afstemming met ketenpartners, zowel binnen als buiten de organisatie. Je zorgt voor een optimale organisatorische inrichting van strategische thema’s op het gebied van Informatietechnologie. Je onderhoudt externe contacten, stimuleert netwerksamenwerking en behartigt de positie van het ziekenhuis in regionale netwerken.

Voor jou

Wij bieden een uitstekend salaris (FWG 80, € 7.299,00 - € 10.962,00 bruto per maand o.b.v. 36 uur). Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. Dit betekent onder andere een eindejaarsuitkering, vakantiegeld ter hoogte van een maandsalaris. Bovendien bouw je pensioen op bij PFZW en heb je naast vakantiedagen ook recht op PLB-uren.

Pak je kans en solliciteer nu!

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Dan zien wij jouw motivatiebrief en CV graag tegemoet!

De gesprekken vinden plaats op 24 en 25 juni in de middag. Op 27 juni vindt het arbeidsvoorwaardengesprek plaats.