Bestuurssecretaris

Wat ga je doen?

Als bestuurssecretaris ben je de proactieve, strategisch sparringpartner en adviseur van de bestuurder en directieleden. Je bereidt besluiten en vergaderstukken voor en handelt genomen besluiten af. Je analyseert en adviseert over complexe dossiers en verandertrajecten binnen de organisatie en hebt hierin, soms, een leidende rol. Je stuurt en bewaakt procedures, processen en deadlines van organisatiebreed beleid, notities en P&C producten. Je adviseert en ondersteunt de bestuurder in diens interactie met de medezeggenschapsorganen (OR, Professionele Board, Cliëntenraad) en de Raad van Toezicht.

Je bent de linking pin tussen de diverse gremia en creëert zo veel mogelijk draagvlak en eenheid op verschillende niveaus. Je bent voorzitter van het tactisch overleg (middenmanagement) en hebt een verbindende rol tussen primair proces & ondersteunende diensten. Je ondersteunt de bestuurder bij vraagstukken op het gebied van “good governance”. Je levert een actieve bijdrage aan de samenwerking tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht. Je bewaakt de jaarkalender en hebt een leidende rol in het samenstellen van het bestuursverslag, interne en externe rapportages en het strategisch meerjarenplan. Ook ben je als verandermanager verantwoordelijk voor complexe veranderopdrachten. Je bent verantwoordelijk voor het relatiemanagement met de externe ketenpartners en voert namens de organisatie diverse overleggen met deze partners. Als bestuurssecretaris geef je leiding aan een multidisciplinair team van 10 tot 15 medewerkers, waaronder o.a. communicatie, relatiemanagement en het bestuurssecretariaat.

We zoeken een kandidaat met het talent al deze belangen succesvol te verenigen tot klinkende resultaten.

Eisen:
• WO werk- en denkniveau en bij voorkeur een afgeronde WO master, bijvoorbeeld bestuurskunde, bedrijfskunde of Nederlands recht.
• Relevante werkervaring, bij voorkeur als bestuurssecretaris in een complexe veranderende organisatie in een maatschappelijke context.
• Kennis van en inzicht in beleid en processen van de organisatie op het gebied van de dienstverlening, planning & control, personeel, financiën en kwaliteit.
• Kennis van en inzicht in de problematiek van de doelgroepen en hulpverleningsprocessen binnen de jeugdzorg/jeugdbescherming.
• Kennis van en inzicht in stakeholders en ketenpartners op regionaal en landelijk niveau.
• Kennis van (project- en programma)managementtechnieken, leiderschapsstijlen en veranderstrategieën.
• Aantoonbare en meerjarige leidinggevende en coachende ervaring in complexe organisaties.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een uitdagende, boeiende en afwisselende baan met een belangrijke opdracht. Rechtspositie en salariëring zijn conform de CAO-Jeugdzorg, hiernaast heeft JBRR een aantal aantrekkelijke voorzieningen voor medewerkers zoals een NS businesscard, een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, een fietsproject en korting op fitness en verzekeringen. De aanstelling is voor één jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling.

Het salaris ligt tussen de € 3.568,98 en € 6.443,60 bruto per maand (aanloopschaal 12 en evt. 13 indien meer dan passende kennis en ervaring) bij een fulltime dienstverband (36 uur), afhankelijk van hoeveel jaar relevante werkervaring.

De CAO-Jeugdzorg kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Heb je nog vragen over de functie dan kun je bellen met het Bestuurssecretariaat tel 010 233 00 00, zij kunnen dan een afspraak maken met de Bestuurder om de vragen te beantwoorden.

Heb je nog vragen over de procedure dan kun je bellen met Dharam Jethoe, Manager HRM & Finance, bereikbaar via 0619054631.

Werkvelden

Jeugdzorg

Plaats

ROTTERDAM

Soort dienstverband

Tijdelijk

Functiecategorie

Psychologie / Gedrag

Sluitingsdatum

2 februari 2022