Antes zoekt een

Verslavingsarts voor Ouderenpsychiatrie Ambulant

Over
Ouderenpsychiatrie stoffig en saai? Absoluut niet! Sterker nog, er zit meer uitdaging in dan je denkt. De grootste groep is nog zeer vitaal en goed in staat om eigen behandeldoelen te formuleren.
Wij behandelen ouderen met psychiatrische- en/of psychogeriatrische problematiek waaronder depressies, cognitieve stoornissen (waaronder screening op dementie), angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en psychotische stoornissen. De ouderenpsychiatrie is meer dan alleen het psychiatrische beeld. Somatiek, levensfaseproblematiek, verslaving en systeemproblematiek maken de casussen interessant en uitdagend.

Binnen de teams werk je met verschillende disciplines (psychiaters, specialist ouderen geneeskunde, SPV-en, GZ-psychologen, GGZ-agogen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, maatschappelijk werk en basispsychologen), die aansluiten bij de doelgroep. We werken met meerdere regiebehandelaren, met dezelfde specialisatie, maar ook anders opgeleiden waaronder de psychiater en de specialist ouderengeneeskunde. Dit maakt het mogelijk laagdrempelig met elkaar te overleggen en gebruik te maken van elkaars expertise. 
Met onze teams zijn we flink aan het ontwikkelen en aan het uitbreiden. We zijn recent gestart met het uitbreiden van onze psychotherapeutische behandelingen. Dit betekent onder andere een uitbreiding van GZ-psychologen, basispsychologen en systeemtherapeuten. Daarnaast zijn we een app aan het ontwikkelen met een behandelaanbod speciaal gericht op onze doelgroep.

Het werk wordt veelal ambulant verricht. De combinatie van poliklinisch en het afleggen van huisbezoeken maakt het werk afwisselend en boeiend. Vanuit huis starten met patiëntencontacten, zonder eerst naar kantoor te komen, is geen enkel probleem. Voor (patiënten)overleggen word je op kantoor verwacht (afhankelijk van de Coronamaatregelen die op dat moment gelden). De rest van je agenda is flexibel in te vullen. Er bestaan mogelijkheden om vanuit een andere locatie te werken en om thuis je administratie uit te voeren.
 
Samenwerking met betrokken partners achten wij van groot belang. Er zijn intensieve contacten met onder andere huisartsen, de wijkteams, de regionale geheugenpoliklinieken (Maasstadziekenhuis, van Weel–Bethesda ziekenhuis) en de organisaties en casemanagers uit de V&V sector. Als verslavingsarts ben jij de specialist binnen het team en daarbuiten die meedenkt in ingewikkelde casussen. Je bent regiebehandelaar en hebt een belangrijke inbreng in innovatie en ontwikkeling binnen het team en organisatie breed. 

Verantwoordelijkheden:
 • voeren van medische intakegesprekken, screeningsgesprekken en indien nodig aanvullend diagnostisch onderzoek
 • onderzoeken en beoordelen van de somatische en psychische gevolgen van middelengebruik, - afhankelijkheid en verslavingsgedrag
 • schrijven van medische behandelplannen als integraal onderdeel van het algemene behandel-/begeleidingsplan
 • deelnemen aan teamvergaderingen, patiëntenbesprekingen en bereikbaarheidsdiensten
 • adviseren van collega’s bij casuïstiek met betrekking tot verslaving
Je bent flexibel, past je makkelijk aan in onverwachte en stressvolle situaties en bedenkt creatieve oplossingen. In deze functie zijn jouw goede sociale vaardigheden belangrijk voor de contacten met zowel patiënten als binnen de multidisciplinaire teams.
 • Je bent een KNMG-geregistreerd verslavingsarts en/of hebt de MIAM (Master In Addiction Medicine) afgerond.
 • BIG geregistreerd.
 • Ervaring met de doelgroep
 • In het bezit van een rijbewijs en auto
Het natrekken van referenties, integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn en het controleren van diploma’s maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
 • Een zeer afwisselende baan.
 • Om het werk goed te kunnen uitvoeren krijg je beschikking over een I-pad en een smartphone.
 • Veel vrijheid met betrekking van het indelen van je eigen agenda, waarbij gedeeltelijk thuis werken ook tot de mogelijkheden behoort.
 • Daarbij hoort natuurlijk een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform cao GGZ. Klik hier voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden.
Voor meer informatie over de inhoud van de werkzaamheden kun je contact opnemen met: Elzelien van Gameren, manager zorg en psychiater (06 10 28 34 80), Kelly Slikboer, manager bedrijfsvoering (06 53 25 45 94) of met Feliciana Groothuis, manager bedrijfsvoering via 0622067307.

Je bent ook altijd welkom om een dag(deel) mee te lopen.
 

Contact

Mine Nijhoff
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.

Aantal uur per week

32 - 40 uur

Functiecategorie

Arts / Medisch specialist

Opleidingsniveau

Bachelor HBO/WO

Salaris

€ 4.858 - € 6.702

Sluitingsdatum

1 april 2022