De cliëntenraad van het IJsselland Ziekenhuis zoekt nieuw lid!

Wat gaat u doen?
De cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig medezeggenschapsorgaan dat de belangen van patiënten en bezoekers binnen het ziekenhuis zo goed mogelijk behartigt. Daarom bestaat de cliëntenraad - net als de patiënten van het ziekenhuis - uit personen met verschillende achtergronden en zijn zij afkomstig uit diverse disciplines. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over besluiten die de patiëntenzorg betreffen. Denkt u hierbij aan patiëntparticipatie en -veiligheid, voeding, het opname- en ontslagbeleid en renovaties en nieuwbouwplannen. Zij bekijken de zorg door de ogen van de patiënt - van u dus.

De cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen eenmaal worden herbenoemd. In verband met het aflopen van de termijn van één van onze leden per 1 september 2023 ontstaat er een vacature.

Wat vragen we van u?
Wij zoeken een enthousiast en integer nieuw lid met interesse in de gezondheidszorg en in staat om gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen. U wilt bijdragen aan een sterke positie van de patiënt en werken aan het gezamenlijke doel “ de juiste zorg op de juiste plek”.

We verwachten van een nieuw lid dat hij of zij:

 • bekend is met het ziekenhuis als cliënt (patiënt of bezoeker) of als familie
 • geïnteresseerd is in zorgprocessen en kwaliteit van patiëntenzorg en -behandeling
 • beschikt over een positief-kritische en constructieve houding
 • een echte teamspeler is en schriftelijk en communicatief vaardig
 • overdag beschikbaar is voor de werkzaamheden van de cliëntenraad
 • in geen enkele vorm een gezagsverhouding heeft met het ziekenhuis
 • woonachtig is in de regio Capelle aan den IJssel/Rotterdam/Krimpen aan den IJssel

 

Tijdsbesteding:

 • ongeveer 4 uur per week, waarvan een maandelijkse vergadering op dinsdagochtend en tweemaal per jaar op dinsdagmiddag. De diverse vergaderingen en bijeenkomsten, deelname aan werkgroepen en veiligheidsrondes vinden overdag plaats.

 

Wat bieden wij?

 • de mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen de organisatie van dichtbij te volgen
 • de kans om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen om zo de positie van cliënten te versterken en een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg
 • een leerzame werkomgeving en de mogelijkheid om uw deskundigheid te bevorderen
 • een positieve en betrokken sfeer in de cliëntenraad
 • een vacatiegeldregeling en onkostenvergoeding

Interesse?
Wat leuk! Deze vacature sluit zodra we de juiste kandidaat hebben gevonden. U kunt uw cv sturen naar clientenraad@ysl.nl.
Inlichtingen kunt u inwinnen bij Jos Wiegman, voorzitter of Andrea Tuk, ambtelijk secretaris via clientenraad@ysl.nl of op 010-258 5088.

Vragen over de procedure? Onze recruiters Rieke, Elise en Inge zijn bereikbaar via 010-258 3440.