Pameijer zoekt een

Vacature leden Klachtencommissie cliënten

-

Pameijer is op zoek naar drie leden voor de onafhankelijke Klachtencommissie voor cliënten en/of belangenbehartigers. De klachtencommissie cliënten behandelt en beoordeelt de klachten van cliënten en/ of belangenbehartigers over de dienstverlening van Pameijer.

Door het vertrek van 3 leden zijn wij op zoek naar:

 • 2 commissieleden op voordracht van de cliëntenraad SP (GGZ),
 • 1 commissielid op voordracht van de ondernemingsraad.

Een commissielid wordt benoemd voor een periode van 4 jaar met de eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor nog 4 jaar.

Wie is Pameijer?

Pameijer is er voor iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. We helpen mensen verder bij wonen, werken en opgroeien, altijd vanuit hun eigen kracht en talent. Dat drijft ons elke dag. Wij geloven namelijk dat iedereen ertoe doet. En dat onze samenleving pas een samenleving is als we doen wat het woord betekent: samen leven.

Met ruim 2800 medewerkers en 6000 cliënten is Pameijer een van de grotere zorgorganisaties in de regio. We zijn werkzaam in de Jeugdzorg, gehandicaptenzorg en GGZ.

Wat doet de Klachtencommissie cliënten?

De Klachtencommissie heeft een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de door Pameijer geleverde zorg. De klachtencommissie heeft een onafhankelijke positie. De leden werken niet voor Pameijer en hebben geen directe relatie met of anderszins belangen bij Pameijer.

Als lid van de Klachtencommissie cliënten houd je je bezig met het snel, correct en onpartijdig afhandelen van klachten conform wet- en regelgeving en het klachtenreglement van Pameijer De klachtencommissie hoort eerst iedereen die bij de klacht betrokken is. Na een onderzoek doet de klachtencommissie een uitspraak of de klacht gegrond, ongegrond of deels gegrond is. De uitspraak wordt door Pameijer gebruikt om de klacht op te lossen en bevat tevens adviezen om de dienstverlening te verbeteren.

De complete klachtencommissie bestaat uit:

 • 3 voorzitters (juristen),
 • 2 leden op voordracht van de ondernemingsraad en
 • 6 leden op voordracht van de diverse cliëntenraden en de verwantenraad.

De klachtencommissie wordt ondersteund door 2 ambtelijk secretarissen die werkzaam zijn bij Pameijer.

Twee keer per jaar is er een commissiebijeenkomst met de complete klachtencommissie, met als doel kennis en ervaringen te delen en binding met elkaar te hebben en te houden.

Bij iedere klachtbehandeling wordt uit alle leden een commissie samengesteld. Deze bestaat uit een voorzitter, een lid op voordracht van de ondernemingsraad en een lid op voordracht van één van de cliëntenraden of de verwantenraad. Zij worden ondersteund door één van de secretarissen.

Als een klacht binnenkomt moet de hoorzitting binnen twee weken plaats vinden. Hoorzittingen worden ingepland op maandag, dinsdag, woensdagochtend of donderdag en vinden voornamelijk plaats in Rotterdam op het hoofdkantoor van Pameijer.

Wat is je taak als lid van de Klachtencommissie cliënten?

 • Een goede voorbereiding op een klachtbehandeling (individueel en met de commissie).
 • Actieve deelname aan de hoorzitting waar de klacht besproken wordt.
 • Actieve bijdrage aan de schriftelijke uitspraak van de klachtencommissie.
 • Als lid op voordracht van de OR wordt je ongeveer 10 á 15 keer per jaar ingezet. Per keer vraagt dit een inzet van 3-4 uur (+ reistijd).
 • Als lid op voordracht van de cliëntenraad SP word je ongeveer 5 keer per jaar ingezet. Per keer vraagt dit een inzet van 3-4 uur (+ reistijd).

Ben jij een nieuw lid van de Klachtencommissie?

 • Je hebt affiniteit met de zorg en klachten binnen de zorg.
 • Je beschikt over hbo/wo werk- en denkniveau en hebt kennis op het gebied van GZ en/of GGZ.
 • Je hebt geen connectie met Pameijer (ook niet de afgelopen 2 jaar), er vindt voor benoeming een check plaats op conflicterende nevenactiviteiten.
 • Je hebt een helicopterview waarbij je zowel oog hebt voor het cliëntbelang als het medewerkersbelang.
 • Je kan je verplaatsen in wat het betekent om een klacht in te dienen of betrokken te zijn bij een klacht.
 • Je hebt de mogelijkheid om flexibel te zijn in je agenda zodat je op korte termijn aan een hoorzitting  kan deelnemen op genoemde dagen.
 • Voor benoeming moet een VOG worden overlegd (wordt aangevraagd op naam van Pameijer).

Wat bieden wij?

Leden van de Klachtencommissie ontvangen voor iedere bijgewoonde hoorzitting € 175,- en een reiskostenvergoeding van € 0,38 per gereden kilometer. Voor de overige bijeenkomsten ontvangen de leden een vergoeding van € 50,-

Als nieuw lid krijg je uitleg over de werkwijze en procedures rondom klachtbehandeling door één van de secretarissen, je kunt ook altijd op hen terugvallen bij vragen of onduidelijkheden. Bij start is er vooral sprake van “training on the job”, je woont een keer een hoorzitting bij als toehoorder en kunt altijd overleggen met de voorzitter, je collega commissielid of één van de secretarissen.

Enthousiast?

We horen graag van je! Solliciteer voor 16 februari a.s. en houd ook goed je spambox in de gaten, anders mis je misschien ons antwoord.  Wil je eerst meer informatie? Bel dan met Han Biesheuvel (secretaris) op 088-271 1513 of met Liset Dettingmeijer (secretaris) op 088-271 1646.

Vermeld bij je sollicitatie of je in aanmerking wilt komen voor voordracht door de OR of voordracht door de cliëntenraad.