Disclaimer

www.ontdekderotterdamsezorg.nl is bedoeld voor iedereen met vragen over wat er mogelijk en nodig is om te gaan werken in Zorg en Welzijn in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Deze website is een samenwerking van zorg- en onderwijsinstellingen uit de regio Rotterdam-Rijnmond (verenigd in deRotterdamseZorg) en de Gemeente Rotterdam. Vanuit het leerwerkakkoord Zorg pakken zij samen het personeelstekort in de sector aan door de instroom van nieuwe medewerkers te versterken.

Wij hebben veel inspanningen geleverd in het realiseren van de juiste werking van deze site. Desondanks accepteert www.ontdekderotterdamsezorg.nl geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hoe dan ook met betrekking tot de informatie die op deze site wordt gepresenteerd. Deze disclaimer is niet bedoeld om de aansprakelijkheid te beperken in tegenspraak tot enige wettelijke plicht.