Eerstelijnszorg

eerstelijns zorg

Denk je aan een baan in de eerstelijnszorg? De eerstelijnszorg beslaat een breed veld van zorg waar je als eerste terechtkomt bij problemen met je gezondheid of een gezondheidsvraag. Eerstelijnszorg biedt laagdrempelige zorg in de buurt waar je zonder verwijzing terecht kunt. Denk aan een huisarts, verloskundige of tandarts(assistente). Maar onder eerstelijnszorg valt ook een praktijkondersteuner, diëtist, apotheker(assistente) of medewerker bloedafname.

Je werkt voornamelijk één-op-één met cliënten, maar hebt ook veel contact met andere professionals. Soms verwijs je patiënten door naar een tweedelijnszorg, zoals een ziekenhuis of psycholoog, als dat nodig is.